Chuyển đổi tiềm thức

Bạn hãy chọn một vài câu khẳng định sau và liên tục lặp lại trong trạng thái thư giãn: Mồi ngày tôi xử trí công việc tốt hơn. Mọi thứ đến với tôi dễ dàng và không cần phải nỗ lực. Cuộc đời tôi là một chuỗi những điều tốt đẹp, hoàn hảo. Tôi làm chủ cuộc đời mình. Tôi

» Read more

Ý thức và tiềm thức liên quan như thế nào

Ý thức con người không sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm và hành động khác nhau nên chúng sẽ được đưa vào tiềm thức. Mỗi suy nghĩ ta sinh ra được ghi dấu lại trong tiềm thức. Khi dấu ấn này là tích cực, nó sẽ ảnh hưởng tích cực lên ý

» Read more

7 loại hình trí thông minh

Theo chuyên trang Sức khỏe Việt Nam – Nhà tâm lý học Howard Gardner đã nhận dạng ra 7 loại trí thông minh khác nhau. Mồi loại có liên quan đến một phần đặc thù nào đó của não: Trí thông minh ngôn ngừ (Đây là trí thông minh của các phóng viên, nhà văn, nhà thơ và luật sư).

» Read more

Hít thở đúng cách và quy luật của ý thức

Hít thở đúng cách Bộ não của bạn chỉ chiếm 2% trong lượng cơ thể nhưng lại cần đến 20% lượng khí oxy. Do đó, não càng hoạt động nhiều, bạn càng cần hít vào nhiều khí hơn để đáp ứng lượng oxy cần thiết cho cơ thể. Hiện nay có rất nhiều người thở sai. Bạn có đang thở

» Read more