Trầm càm mặc cảm ám ảnh tự ti

Trầm cảm và mặc cảm tự tỉ Mặc cảm tự ti là do bạn so sánh mình vói điều không phải là mình. Căn bệnh này phát sinh một phần là do môi trường giáo dục từ gia đình, nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển nhân cách cá nhân. Lúc còn nhỏ cha mẹ vô tình

» Read more