Bệnh dại

Tìm hiểu về bệnh dại

Bệnh dại là bệnh do virus gây ra. Ban đầu bệnh xảy ra ở động vật như chó mèo, cáo, cầy, dơi.. sau đó ngẫu nhiên truyền sang người, thường là do bị chó mèo cắn hoặc bị mèo cào. Bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao (khi đã lên cơn dại tỷ lệ chết là 100%) Virus xâm

» Read more