7 loại hình trí thông minh

Theo chuyên trang Sức khỏe Việt Nam – Nhà tâm lý học Howard Gardner đã nhận dạng ra 7 loại trí thông minh khác nhau. Mồi loại có liên quan đến một phần đặc thù nào đó của não: Trí thông minh ngôn ngừ (Đây là trí thông minh của các phóng viên, nhà văn, nhà thơ và luật sư).

» Read more