Trực giác và tiềm thức

Sức mạnh của Trực giác Jayesh Pande có cảm giác tuyến tiền liệt của ông hoạt động không tốt, ông đã đến hai khoa tiết niệu ở hai bệnh viện để được tư vấn. Cả hai nod đều cho rằng ông không có vấn đề gì ở tuyến tiền liệt cả. Nhưng trực giác ông mách bảo rằng không đúng

» Read more

Chuyển đổi tiềm thức

Bạn hãy chọn một vài câu khẳng định sau và liên tục lặp lại trong trạng thái thư giãn: Mồi ngày tôi xử trí công việc tốt hơn. Mọi thứ đến với tôi dễ dàng và không cần phải nỗ lực. Cuộc đời tôi là một chuỗi những điều tốt đẹp, hoàn hảo. Tôi làm chủ cuộc đời mình. Tôi

» Read more

Ý thức và tiềm thức liên quan như thế nào

Ý thức con người không sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm và hành động khác nhau nên chúng sẽ được đưa vào tiềm thức. Mỗi suy nghĩ ta sinh ra được ghi dấu lại trong tiềm thức. Khi dấu ấn này là tích cực, nó sẽ ảnh hưởng tích cực lên ý

» Read more