Trực giác và tiềm thức

Sức mạnh của Trực giác Jayesh Pande có cảm giác tuyến tiền liệt của ông hoạt động không tốt, ông đã đến hai khoa tiết niệu ở hai bệnh viện để được tư vấn. Cả hai nod đều cho rằng ông không có vấn đề gì ở tuyến tiền liệt cả. Nhưng trực giác ông mách bảo rằng không đúng

» Read more