Hít thở đúng cách và quy luật của ý thức

Hít thở đúng cách Bộ não của bạn chỉ chiếm 2% trong lượng cơ thể nhưng lại cần đến 20% lượng khí oxy. Do đó, não càng hoạt động nhiều, bạn càng cần hít vào nhiều khí hơn để đáp ứng lượng oxy cần thiết cho cơ thể. Hiện nay có rất nhiều người thở sai. Bạn có đang thở

» Read more
1 2 3